AVIS
Canvi d'horari del dia 23 de juny. Cal deixar els residus entre les 14.00 i les 15.00. La recollida es farà a la tarda.
ATENCIÓ ALS USUARIS 
DEL PORTA A PORTA
637 40 36 68 - 972 57 35 50
portaaporta@plaestany.cat
mediambient@plaestany.cat
tutries.plaestany.cat
C. Catalunya, 48 - Banyoles 
Horari: de 8 h a 15 h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram