Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a Consell Comarcal del Pla de l’Estany (en endavant el Consell), amb CIF P6700010I i domicili a Can Puig de la Bellacasa, al Carrer de Catalunya, 48, de Banyoles (CP 17820), telèfon +34 972 57 35 50 i adreça electrònica informació @ plaestany.cat.

La informació facilitada per mitjà d'aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica de Consell o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats pel Consell, única que té plena validesa legal.

El Consell no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Consell. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé al Consell o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa del Consell.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

L’escut oficial del Consell i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del , o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Consell. El Consell n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consell.

En l’exercici de les seves competències i funcions el Consell tracta dades de caràcter personal. A aquest lloc web i a la seu electrònica del Consell figuren formularis que permeten al obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida i dels aspectes més rellevants del tractament. En aquest enllaç figura informació sobre la Política de protecció de dades del Consell.

El Consell informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Cookies en aquest enllaç

El Consell no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Consell. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

ATENCIÓ ALS USUARIS 
DEL PORTA A PORTA
637 40 36 68 - 972 57 35 50
portaaporta@plaestany.cat
mediambient@plaestany.cat
tutries.plaestany.cat
C. Catalunya, 48 - Banyoles 
Horari: de 8 h a 15 h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram