Recollida 
Tèxtil 
sanitari

Hi ha alguns residus que son resta però que no es poden acumular gaires dies, per això es podran treure el mateixos dies de recollida de fracció orgànica en una bossa identificada amb l’Adhesiu específics o en un cubell pròpi de l’usuari també identificat amb l’adhesiu específica.

Aquests residus son:
bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.).

Els adhesius específics es poden recollir de forma gratuïta als Ajuntaments
ATENCIÓ ALS USUARIS 
DEL PORTA A PORTA
637 40 36 68 - 972 57 35 50
portaaporta@plaestany.cat
mediambient@plaestany.cat
tutries.plaestany.cat
C. Catalunya, 48 - Banyoles 
Horari: de 8 h a 15 h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram