Àrees tancades

La recollida mitjançant àrees tancades consisteix en aportar els residus en un espai tancat i amb accés mitjançant identificació amb una tarja, vigilat per càmeres de seguretat.

Dins d’aquest espai hi haurà els contenidors de totes les fraccions Orgànica, Envasos, paper i cartró, vidre i resta. Els contenidors de resta i Orgànica també caldrà desbloquejar-los amb la mateixa tarja per tal de poder-los obrir i dipositar-hi els residus.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Rebuig
Orgàniza
Envasos
Paper i cartró
Tèxtil sanitari
Vidre
Les recollides es realitzaran en un camió bicompartimentat en horari diürn
ATENCIÓ ALS USUARIS 
DEL PORTA A PORTA
637 40 36 68 - 972 57 35 50
portaaporta@plaestany.cat
mediambient@plaestany.cat
tutries.plaestany.cat
C. Catalunya, 48 - Banyoles 
Horari: de 8 h a 15 h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram