Deixalleria Mòbil

En el cas d’una deixalleria mòbil el que s’intenta és aproximar la instal·lació als usuaris potencials amb l’objectiu de millorar el coneixement d’aquesta instal·lació a la població en general i augmentar la quantitat de residus recollits selectivament, en especial d’aquells que tenen més incidència sobre el medi ambient, com són els residus tòxics i perillosos.

En el fons, una deixalleria mòbil és un vehicle destinat a recollir materials, en general residus especials i en alguns casos també valoritzables, que efectua visites periòdiques pels diferents barris d’una població o per diferents poblacions, seguint un calendari establert.

Aquest sistema s’aplica, per exemple, a Finlàndia, com a reforç de les deixalleries fixes, i en algunes poblacions del Regne Unit. Actualment a Catalunya és un servei bastant estès i que a prop de la nostra comarca tant la Garrotxa com el Gironès ja disposen d’aquest servei.
En concret la deixalleria mòbil que funciona al Pla de l’Estany és un camió equipat amb una caixa distribuïda en espais preparats per encabir-hi contenidors de diferents dimensions, de 240 i de 120 litres.

L'horari de funcionament de la deixalleria mòbil és de les 9 del matí a la 1 del migdia.

Calendari de la deixalleria mòbil
Residus a portar
 • Oli vegetal
 • Oli mineral Esprais
 • Ampolles de cava
 • Piles
 • Tònners i cartutxos de tinta
 • Radiografies, termòmetres i productes particulars
 • Fitosanitaris
 • Cosmètics
 • Fluorescents i bombetes
 • Agullesi punxants
 • Plàstics
 • Voluminosos
 • Dissolvents i coles
 • Pintures
 • Ferralla
 • Càpsules de cafè; alumini i plàstic
 • Petits electrodomèstics i aparells informàtics i telefònics
ATENCIÓ ALS USUARIS 
DEL PORTA A PORTA
637 40 36 68 - 972 57 35 50
portaaporta@plaestany.cat
mediambient@plaestany.cat
tutries.plaestany.cat
C. Catalunya, 48 - Banyoles 
Horari: de 8 h a 15 h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram